Energieverbruik

We hebben inzicht in het energieverbruik van de stad Nijmegen. Het fossiele energieverbruik van de stad is over de periode 2008-2015 met 15% afgenomen. De grootste afname is het gevolg van verminderd energieverbruik bij bedrijven. Dit is deels te wijten aan de economische crisis, maar niet geheel, want het verbruik daalde verhoudingsgewijs sterker dan economische indicatoren zoals werkgelegenheid. Het verbruik van huishoudens neemt licht af ondanks een toename van het aantal inwoners in de stad.

Bron data: Energie in Beeld, Liander