Groenbeleid

Nijmegen is een groene stad, gelegen in een afwisselend landschap. Het rivierengebied met de Waal en de uiterwaarden aan de ene zijde, aan de andere zijde de hoger gelegen bosgebieden op de stuwwalhelling. Deze ligging op een knooppunt van verschillende landschappen maakt Nijmegen zo uniek.

Nijmegen is een groene stad, gelegen in een afwisselend landschap. Het rivierengebied met de Waal en de uiterwaarden aan de ene zijde, aan de andere zijde de hoger gelegen bosgebieden op de stuwwalhelling. Deze ligging op een knooppunt van verschillende landschappen maakt Nijmegen zo uniek.

In het Groenplan De Groene Draad (Kansen voor het Nijmeegse groen) en het Handboek Stadsbomen (Het groene kapitaal van Nijmegen) hebben we het gemeentelijk groenbeleid verwoord. In deze documenten is de hoofdgroenstructuur en de hoofdboomstructuur vastgelegd. Ontwikkelingen in deze hoofdstructuren zijn niet gewenst. Voor beide geldt het ‘nee – tenzij’ principe. Aantasting is alleen aanvaardbaar wanneer hier een groot maatschappelijk belang mee gediend is. In alle gevallen is een compensatie noodzakelijk. Dit kan door een kwantitatieve compensatie door elders vervangend groen aan te leggen, maar ook in de vorm van een kwalitatieve verbetering van het groen. In het Groenplan wordt het aanwezige groen beschreven en de groene ambities benoemd. Het is een sturingsinstrument en een leidraad voor toekomstige stedelijke ontwikkelingen. Met het Handboek Stadsbomen kan het bomenbestand op een duurzame wijze voor de toekomst behouden blijven en ontwikkeld worden.

De beschrijving en de ontwikkelingsmogelijkheden van het groen in de binnenstad is opgenomen in de Groene Allure Binnenstad Nijmegen. Dit is een ideeënboek met een breed scala aan toepassingen van groen om aanpassing aan de klimaatverandering te realiseren.

In 2016 hebben we een goede start te gemaakt in opzetten van samenwerking met organisaties en burgers rond het thema biodiversiteit. Dit doen we met het oogmerk de biodiversiteit en de biomassaliteit in onze stad te vergroten en bovendien meer onder de aandacht te brengen bij bewoners maar ook beleidsmakers.

We zijn in 2016 gestart met actualisatie van het gemeentelijk groenbeleid, mede met het oog op de omgevingsvisie die over enkele jaren gereed moet zijn, conform landelijke wetgeving.