Advisering provinciale inrichtingen

•    Per 1 januari 2015 is de rol van het bevoegd gezag gewijzigd voor een aantal bedrijven. Dat betekent dat de provincie nog voor 16 bedrijven in Nijmegen het bevoegd gezag is voor het afgeven van de omgevingsvergunning, toezicht en handhaving.
•    Ook de provincie heeft deze taken bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen belegd.