Klachten

•    Klachten worden geregistreerd in het milieuklachtenregistratiesysteem van de Provincie Gelderland.
•    In 2016 zijn er in totaal 457 klachten geregistreerd.

Bedrijfsactiviteiten of gedragingen van bedrijven kunnen aanleiding geven tot klachten. Klachten worden geregistreerd in het milieuklachtenregistratiesysteem van de Provincie Gelderland. Het registratiesysteem is via internet ook toegankelijk voor burgers (milieuklacht.gelderland.nl)
In 2016 zijn er in totaal 457 klachten geregistreerd. In principe worden klachten direct door de ODRN opgepakt. Het betreft hier voornamelijk klachten van geluidoverlast en stankhinder van bedrijven. Waar mogelijk wordt direct geprobeerd de oorzaak van de klacht te achterhalen en weg te nemen. In de meeste gevallen is de veroorzaker te achterhalen, maar soms is dit niet mogelijk. Het aantal klachten in 2016 is ruim meer dan in 2015 (299 klachten), waarvoor geen duidelijke oorzaak is aan te wijzen.