Spoor Klimaatneutrale gemeente

Door haar hoge ambities op het gebied van het duurzaamheidsbeleid zal de gemeente zelf het goede voorbeeld moeten geven. Hieronder volgen de belangrijkste activiteiten op dit gebied.

•    Energiebesparing gemeentebreed
We hebben inzicht over het totale energieverbruik van de gemeentelijk gebouwen in 2015. Het gaat om het verbruik van de kantoorgebouwen, wijkcentra, sportaccommodaties en de openbare voorzieningen zoals openbare verlichting.

Volgens de CO2 footprint was in 2015 de CO2 uitstoot 500ton.
(cijfers 2016 pas in zomer 2016 bekend) Dat is een daling ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit heeft vermoedelijk te maken  met de energiecijfers voor de openbare ruimte, die niet geheel betrouwbaar zijn. Deze 500 ton CO2 uitstoot hebben we gecompenseerd door CO2 Gold Standard certificaten te kopen.

Opnieuw hebben we energie in onze kantoren en accommodaties bespaard (14%) ten opzichte van het startjaar 2008. De investeringen in het verduurzamen van de panden van afgelopen jaren – waaronder in het stadhuis -  lijken dus een trendbreuk te hebben veroorzaakt.

•    Energiebesparing gemeentelijke gebouwen en wijkcentra
Het Masterplan Verduurzamen Vastgoed geeft inzicht in welke energiebesparende maatregelen per gemeentelijk gebouw genomen gaan worden. Het principe van het plan is dat de besparing op energiekosten wordt afgedragen waarmee nieuwe energiebesparende investeringen in het vastgoed worden gefinancierd.

Een spraakmakend project is het plaatsen van de 486 zonnepanelen, die verspreid op Mariënbeurs, de bibliotheek, Regionaal Archief Nijmegen en Lux liggen. Samen leveren zij jaarlijks 100.000 kWh op.

•    Duurzame inkoop
We nemen duurzaamheidscriteria van PIANOo op bij aanbestedingen. Aanvullend passen we de Nijmeegse Duurzaamheidladder toe. Dat is een door ons ontwikkelde methodiek voor duurzaam inkopen en aanbestedingen. Eind 2016 hebben we onze ambities op het gebied van duurzaam inkopen opnieuw bekrachtigd door het landelijk Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te ondertekenen. Zestig andere overheidsorganisaties (rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten) hebben dat ook gedaan.

Aanbesteding inkoop duurzame elektriciteit
Afgelopen jaar hebben zeventien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen verder gewerkt aan de voorbereiding voor de aanbesteding duurzame elektriciteit. In november is de aanbesteding gepubliceerd en kunnen energieleveranciers hun aanbieding gaan doen.
Op 1 januari 2018 gaan deze gemeenten niet meer afzonderlijk, maar samen duurzame elektriciteit inkopen. Uniek in deze aanbesteding is dat de duurzame energie uiteindelijk helemaal regionaal moet worden opgewekt door energiebronnen die (deels) nog gerealiseerd moeten worden. Het is de eerste aanbesteding in Nederland waarin dit zo expliciet wordt vastgelegd.

Nijmegen is Fairtrade Gemeente
De werkgroep Fairtrade Nijmegen, bestaande uit vrijwilligers heeft de titel “Fairtrade Gemeente” behaald! In maart kreeg Nijmegen deze titel.
Fairtrade Nijmegen gaat nu een stap verder met de campagne Wij zijn Fairtrade Nijmegen, waarmee ze nog meer bedrijven, winkels en inwoners van Nijmegen wil betrekken bij het zichtbaar maken van alle fairtrade en overige duurzame initiatieven in deze stad. Wij ondersteunen deze werkgroep en schenken in de dienstpanden zelf fairtrade koffie, thee en cacao.

Duurzaam beton
In 2015 is een nieuw Park&Ride terrein bij de Ovatonde in Nijmegen-Noord aangelegd. Bijzonder is dat het terrein is aangelegd met duurzaam beton. Nijmegen is de eerste gemeente in Nederland die beton met gerecyclede bouwgrondstoffen gebruikt. Dit jaar zijn we nog een stap verder gegaan: we schrijven nu in al onze bestekken voor dat de uitvoerder gerecycled beton moet gebruiken.

•    Openbare verlichting
We hebben ook dit jaar weer een aantal projecten met LED verlichting uitgevoerd, waaronder in de Bosbesstraat, Waldeck Pyrmontsingel, Gouden Torrenstraat en in Malvert. Bij de aanleg van wegen en grootschalige vervangingen wordt alleen nog maar LED verlichting geplaatst.