Spoor Duurzame stedelijke ontwikkeling

In bestaande gebouwen en bij nieuwbouw is vaak nog veel energiebesparing te realiseren. Hieronder komen enkele belangrijke voorbeelden van 2016 aan bod.

•    Warmteplannen
Inmiddels zijn in de Waalsprong en Waalfront 4.188 woningequivalenten aangesloten op het warmtenet. Samen krijgen ze 0,11 Peta Joule aan warmte geleverd in plaats van aardgas. Ook is de verkenning uitgevoerd om het warmtenet door te trekken naar het stationsgebied en daaruit blijken voldoende kansen. Een business case wordt momenteel opgesteld. Tot slot hebben we samen met de woningcorporaties een onderzoek gedaan  naar duurzame alternatieven voor aardgas voor de huurwoningen en hebben deze per stadsdeel in beeld gebracht.

•    Energiezuinige projecten Waalsprong
In de Waalsprong zijn meerdere energiezuinige complexen gerealiseerd. De huurwoningen die ontwikkelaar Trebbe in de Grote Boel heeft gerealiseerd zijn als landelijk voorbeeld in een brochure “Woningbouw volgens BENG – Do’s and don’ts” over energiezuinig bouwen opgenomen.

•    Ontwikkelingen terrein Engie
In juli heeft het gebied van het Rijk de formele status van experimenteergebied voor flexibele bestemmingsplannen gekregen. Voor het terrein zelf zijn de oprichting van een biomassacentrale en de uitbreiding van het zonnepark in procedure. Met de omgeving (milieugroepen, bewonersverenigingen, overheden en bedrijfsleven, gezamenlijk verenigd in het Kronenburger Forum) is een start gemaakt met het ontwikkelen van een gebiedsvisie op het gehele bedrijventerrein Nijmegen West Weurt.

•    Ruimte voor de Waal
Het project Ruimte voor de Waal is in 2016 afgerond. Het gebied is een zeer geslaagde aanvulling op het Nijmeegse landschap. Het project krijg zowel nationaal als internationaal veel erkenning. Het project heeft bijvoorbeeld de Nationale Bouwprijs gewonnen.

•    Duurzaam bouwen
Duurzaam en energetisch zuinig bouwen wordt hoe langer hoe meer gemeengoed. Eén van de opvallendste duurzame gebouwen die in Nijmegen in 2016 is opgeleverd, is het nieuwe complex van de Paters Jezuïeten aan de Heijendaalseweg 300. Het gebouw is onder meer met vegetatiedaken en een bijzonder verwarmingssysteem dat Solar Eis heet, uitgevoerd.