Uitvoering gemeentelijk geluidsbeleid

• Opstellen geluidsvoorschriften bij vergunningen en ontheffingen en randvoorwaarden tijdens planvorming
• Zonebeheer bedrijven
• Geluidsisolatie van woningen

Toenemend verkeer, buren, bouwactiviteiten, bedrijven en evenementen zorgen regelmatig voor geluidsoverlast. Om geluidoverlast te voorkomen en aan te pakken, heeft de gemeente de volgende taken:
•    opstellen geluidsvoorschriften bij vergunningen en ontheffingen en randvoorwaarden tijdens planvorming;
•    controle en handhaving van geluidsvoorschriften;
•    geluidsisolatie van woningen;

Opstellen geluidsvoorschriften
We voeren onderzoek uit en brengen advies uit voor geluidsvoorschriften in onder meer bestemmingsplannen, verkeersplannen, bouwvergunningen, milieuvergunningen en evenementen in de open lucht. Deze adviezen en voorschriften zijn bedoeld om vooraf onnodige geluidsoverlast te voorkomen en ervoor te zorgen dat wettelijke geluidsnormen niet worden overschreden.
In 2016 ging het om de volgende aantallen onderzoeken en adviezen.

Tabel: Aantallen geluidsonderzoeken en -adviezen.

Geluidsonderzoek en advisering 2013 2014 2015 2016
Omgevingsvergunning

 

202 130 34 241
Evenementen in de open lucht 104 281 174 140
Bouwwerkzaamheden 17 14 12 13
Verkeersplannen 0 0 4 5
Hogere Waarde besluiten 11 9 5 3
Festiviteitenregeling inrichtingen 21 30 22 24
Bestemmingsplannen 31 25 25 36

Zonebeheer bedrijven
Speciale gevallen zijn de grote industrieterreinen. In gemeente Nijmegen zijn drie ‘gezoneerde’ industrieterreinen:, Nijmegen-West/Weurt, Winkelsteeg en betonindustrie De Hamer. Om deze terreinen ligt een geluid zonegrens. Buiten deze zonegrens mag slechts beperkt lawaai te horen zijn. Dit garandeert de leefbaarheid in de omliggende wijken en geeft economische zekerheid aan de bedrijven. Door ‘zonebeheer’ ziet de gemeente er op toe dat de geluidsgrenzen niet worden overschreden.

Controle en handhaving
Onderstaande tabel geeft een overzicht van geluidhandhavingsacties (alleen de acties waarbij bureau Leefomgevingskwaliteit betrokken was).

  2013 2014 2015 2016
Handhaving APV vergunningen 43 34 18 10
Handhaving Bouwlawaai 10 14 3 2
Handhaving Vierdaagsefeesten 1 1 1 1
Handhaving Milieuvergunningen Wm 7 27 16 15

Geluidsisolatie
Een aantal bestaande woningen langs drukke wegen met een hoge geluidsbelasting komen in aanmerking voor geluidsisolatie op kosten van de Rijksoverheid. De uitvoering is gedelegeerd aan de gemeente Nijmegen. Wij voeren jaarlijks gevelisolatieprojecten uit.

In 2016 17 woningen uit het project Oranjesingel voorzien van geluidwerende voorzieningen en zijn de aanschrijvingen en woningopnames voor het project Groenestraat/Muntweg gestart. Inmiddels hebbe 17 eigenaren aangegeven dat zij geen interesse hebben om mee te doen of ze hebben niet gereageerd.

Gesaneerde woningen 2013 2014 2015 2016
Met gevelisolatievoorzieningen 20 15 0 17
Zonder isolatievoorzieningen 36 33 0 17