Stadswateren

Het beheer en onderhoud van de stadswateren van Nijmegen zijn in eerste instantie taken van Waterschap Rivierenland. Maar de gemeente heeft hierin ook een taak.

Gezond maken van de stadsvijvers
Voor het gezond maken van stadsvijvers aan weerszijden van het Maas-Waalkanaal liep een uitvoeringsprogramma tot 2016. In het nieuwe GRP 2017-2023 wordt voor het watersysteem een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld. Het meten van de water-hoeveelheid en de waterkwaliteit liep via het monitoringsplan voor de periode 2010-2016. Dit wordt in 2017 geactualiseerd.

Verbeteren van het oppervlaktewatersysteem
In 2016 hebben we verder gewerkt aan de optimalisatie van het watersysteem door knelpunten bij duikers aan te pakken en de waterbergingscapaciteit te vergroten. De stuw bij Tolhuis is door de gemeente samen met het waterschap vernieuwd en is ook geautomatiseerd. Waterschap en gemeente kunnen hierdoor beter inspelen op de berging van grote regenbuien.