Duurzaamheidsbeleid

In de Duurzaamheidsagenda 2011-2015 en de nota “Duurzaamheid in uitvoering 2013-2017” zijn de doelstellingen benoemd: de gemeente Nijmegen is een klimaatneutrale organisatie in 2015 en energieneutraal in 2030. De stad Nijmegen is energieneutraal in 2045.

Om deze doelen te realiseren zetten we in op vijf sporen:
1.    een energieneutrale stad (inzetten op energiebesparing en duurzame energiebronnen als zon, wind en groengas);
2.    een klimaatneutrale organisatie (duurzaam inkopen, energiezuinige gebouwen, volledig wagenpark op groengas);
3.    een duurzame economie (stimuleren van innovatie op het gebied van duurzame energie, creëren van groene werkgelegenheid);
4.    duurzame mobiliteit (schone en duurzame brandstoffen, stadsdistributie, investeren in fiets en OV);
5.    duurzame stedelijke ontwikkeling (duurzaam bouwen, klimaatbestendige wijken, werken aan compacte verstedelijking).

We willen dit concreter maken door gemeentebreed een netto energiebesparing van 2,5% per jaar te realiseren op het totale gas- en elektriciteitsverbruik. Om na te kunnen gaan of deze doelstelling daadwerkelijk wordt gehaald, moet de gemeente een goed beeld krijgen van het energieverbruik van de eigen organisatie, maar ook van de gehele stad.

In 2013 hebben we de nota “Duurzaamheid in uitvoering 2013-2017″  vastgesteld. In deze nota hebben we beschreven wat we in de afgelopen periode hebben bereikt, waar we nu staan en welke kansen we zien om onze stad nog verder te verduurzamen. Onze ambitie om nationaal koploper te zijn, maken we waar.

Green Capital 2018
Nijmegen mag zich in 2018 een heel jaar lang European Green Capital noemen: de duurzaamste stad van Europa! De Europese Commissie heeft Nijmegen dit jaar met deze prijs voor onze inspanningen voor de verbetering van het milieu beloond. We hebben de titel vooral gewonnen vanwege de vele duurzame projecten en onze hoge participatiegraad. Die projecten onderneemt de stad samen met inwoners, woningcorporaties, scholen, bedrijven en andere organisaties. In 2018 speelt Nijmegen een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid.

We hebben weer op de steun van de Duurzame Estafette kunnen rekenen en een aantal Nijmegenaren is naar Ljubljana in Slovenië gereisd om de presentatie aan de internationale jury bij te wonen en aandacht te geven aan het duurzame estafettestokje. Het estafettestokje is nog altijd een symbool voor duurzaamheid: om de paar weken krijgt de ontwikkelaar van een nieuw duurzaam initiatief het estafettestokje in bezit en die mag het stokje weer doorgeven aan een volgende initiatiefnemer.